icon-calorifer

Despre noi • Protecţia datelor

Scrisoare de informare

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca organizaţie responsabilă, Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti - "RADET" respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.

Pentru a fi transparenţi cu dumneavoastră şi pentru a vă permite să aveţi un control cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în cadrul activităţilor pe care le desfăşurăm, la nivelul organizaţiei am implementat o serie de politici, proceduri şi măsuri eficiente care asigură confidenţialitatea şi securitatea adecvată a datelor personale.

Pentru a asigura conformitatea normelor de protecţie a datelor cu caracter personal:

protectie-date

Am desemnat un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal şi am creat o adresă de e-mail unde puteţi adresa orice întrebare despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.
E-mail: dpo@radet.ro
Telefon: 0724 388 572

protectie-date

Am creat o Politică generală de prelucrare a datelor cu caracter personal care asigură o prelucrare legală, echitabilă și transparentă a datelor cu caracter personal, facilitează exercitarea drepturilor persoanelor vizate și prevede măsurile tehnice și organizatorice luate pentru a asigura securitatea adecvată a datelor personale.

protectie-date

De asemenea, am creat o Politică de confidențialitate, o Politică cookies şi o Politică Anti-Spam prin care vă informăm despre modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu noi prin intermediul site-ului www.radet.ro.

Totodată, vă informăm că angajamentul nostru de a respecta drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal se extinde la toate nivelurile structurii organizatorice și este documentat prin politici şi proceduri relevante care pot demonstra că atât angajații noştri, cât și alte părți terţe din afacerea noastră înţeleg rolul şi responsabilităţile ce le revin în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe informaţii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal puteţi vizita site-ul www.dataprotection.ro al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Municipiul Bucureşti, bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poştal 010336, România.