icon-calorifer

Despre noi • Structură

Conducerea RADET București
Nr. crt. Nume Funcție Declarații de avere și de interese CV
2014 2015 2016 2017 2018
1. ROMINSOLV S.P.R.L. Administrator Judiciar            
2. BURGHIU David-Alexandru Administrator Special - - - - AVERE
INTERESE
descarcă CV
3. GÎTLAN Adrian Director General Adjunct (tehnic - operațional) - - - - AVERE
INTERESE
descarcă CV
4. HARITONOVICI Tania Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - - - - AVERE
INTERESE
 
5. UNTEA Virgil Director Direcția Termoenergetică - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV
6. UNTEA George-Adrian Director Direcția Mecano-Energetică - - - - AVERE
INTERESE
descarcă CV
7. MITRAN Maria Director Direcția Economică AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV
8. DOBRE Cristina-Marilena Director Direcția Juridică AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
9. MĂNESCU Maria Director Direcția Resurse Umane - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV
10. IVAN George-Alexandru Director Direcția Comercială - - - -   descarcă CV
11. TURCULEASA Cristian-Valentin Inginer șef Direcția Termoenergetică - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
12. VOICU Ion Inginer șef Divizia Rețea Primară - - - -    
13. MORARU Daniel Inginer șef Divizia Centrale Termice - - - - AVERE
INTERESE
 
14. STANCIU Dumitru Inginer șef Direcția Mecano-Energetică - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
15. STOLOJAN Adriana Șef Departamentul Proiectare, Tehnic și Avize - - - - AVERE
INTERESE
 
16. COPOIU Marcel Șef Departamentul Contoare - - - - AVERE
INTERESE
descarcă CV

Organigrama generală RADET București, în vigoare de la data de 01.07.2018

Regulamentul de Organizare și Funcționare RADET București (extras), în vigoare de la data de 01.07.2018


Nr. crt. Nume Funcție Declarații de avere și de interese
Deținută Actuală pe perioada mandatului la final de mandat
1. AGIU Marian Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013 INTERESE 2013 AVERE INTERESE
2. NICULESCU Nicolae Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013 INTERESE 2013 AVERE INTERESE
3. MARINESCU Cristian Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013
AVERE 2014
INTERESE 2013
INTERESE 2014
AVERE INTERESE
4. AGIU Marian Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
5. NICULESCU Nicolae Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
6. BEREVOIANU Costin Președinte Consiliu de Administrație - AVERE 2013
AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2013
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
7. TIMNEA Valentin Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2010
AVERE 2011
AVERE 2012
AVERE 2013
AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2010
INTERESE 2011
INTERESE 2012
INTERESE 2013
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
8. SEREMETA Robert Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013
AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2013
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
9. AMZĂR Gheorghe Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2013
AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2013
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
10. COSTACHIE Silviu Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2014 mandat 1 - inceput
AVERE 2014 mandat 1 - final
AVERE 2014 mandat 2 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - inceput
INTERESE 2014 mandat 1 - final
INTERESE 2014 mandat 2 - inceput
AVERE INTERESE
11. TUDORACHE Rizia Membru Consiliu de Administrație -        
12. DUMITRASCU Gabriel Președinte Consiliu de Administrație - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
13. CHITU Alin Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
14. TANASE Antonel Membru Consiliu de Administrație - AVERE I 2015
AVERE II 2015
AVERE 2016
INTERESE I 2015
INTERESE II 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
15. MIU Andreea Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
16. AGIU Marian Membru Consiliu de Administrație Șef Birou Prestări Servicii AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE AVERE
17. CHIRIȚĂ Sorin
(descarcă CV)
Președinte Consiliu de Administrație Administrator Special AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
18. ANASTASIU Andrei Călin
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
19. PĂUN Virgil
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
20. DOBRIN Marian
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
21. ROTILEANU Nicolae
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administrație - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
22. CREȚU-SÂRBU Claudiu Ionuț Membru Consiliu de Administrație Director General Adjunct interimar (tehnic) AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
Nr. crt. Nume Funcție Declarații de avere și de interese
Deținută Actuală pe perioada mandatului la final de mandat
1. UNTEA Cristian Preluare atribuții și responsabilități
Director Direcția Producere și Exploatare
Șef Serviciul Dispecerat General AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
2. TEODORESCU Adrian-Mircea Director General Adjunct - AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
3. TĂNASE Ion-Gabriel Director General Șef Cabinet Consilieri AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
4. VIȚALARIU Valentin Director General Adjunct Director General AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
5. VASILE Mihail Ardenel Director Direcția Tehnică Șef Biroul Prestări Servicii AVERE 2014
AVERE 2015
INTERESE 2014
INTERESE 2015
AVERE INTERESE
6. CREȚU-SÂRBU Claudiu Ionuț Director Direcția Control Managementul Calității și Mediu Consilier AVERE 2014
AVERE 2015
INTERESE 2014
INTERESE 2015
AVERE INTERESE
7. VIȚALARIU Valentin Director General - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
8. AGIU Marian Director General Adjunct (producție) Șef Biroul Prestări Servicii AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
9. ALEXANDRU Daniel Director General Adjunct (tehnic) Șef Serviciul Tehnic AVERE 2014
AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2014
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
10. COVRIG Lucian-Constantin Director Direcția Comercială Consilier AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
11. VOICU Ion Inginer Șef Sucursala Sud Inginer Sucursala Nord AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
12. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director General interimar Director General Adjunct interimar (producție) AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
13. TURCULEASA Cristian Valentin Director General Adjunct interimar (producție) Inginer Șef Sucursala Sud AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
14. BUCUR Gerard-Adrian Director Direcția Tehnică Șef Atelier Construcții Montaj AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
15. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Inginer Șef Sucursala Nord Director Direcția Termoenergetică AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
16. GÎTLAN Adrian Inginer Șef (pe perioada determinata) Sucursala Nord Director Direcția Mecano - Energetică AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
17. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director Direcția Producere și Exploatare Director Direcția Termoenergetică AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2016
INTERESE 2015
AVERE INTERESE
18. OLTEANU Ioana Șef Serviciul Proiectare Director Direcția Tehnică - -    
19. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director General Adjunct interimar (producție) Director Direcția Termoenergetică AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
20. GÎTLAN Adrian Director interimar Direcția Producere și Exploatare Director Direcția Mecano - Energetică AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
21. BUZI Doina Director Direcția Resurse Umane - AVERE 2014
AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2014
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
22. CHIRIȚĂ Sorin
(descarcă CV)
Administrator Special - AVERE 2016
AVERE 2017
INTERESE 2016
INTERESE 2017
INTERESE rectificată 2017
AVERE INTERESE
23. CREȚU-SÂRBU Claudiu Ionuț Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - AVERE 2016
AVERE 2017
INTERESE 2016
INTERESE 2017
AVERE INTERESE
24. ANTON Cristian Ioan
(descarcă CV)
Șef Departament Marketing și Dezvoltare Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
25. ANTON Cristian Ioan
(descarcă CV)
Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
26. STRATULAT Adriana
(descarcă CV)
Director General Adjunct (tehnic - operațional) Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) AVERE 2017 INTERESE 2017    
27. GÎTLAN Adrian
(descarcă CV)
Director Direcția Mecano - Energetică Director General Adjunct (tehnic - operațional) AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
28. NIȚU Răzvan-Ionuț
(descarcă CV)
Administrator Special - AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
29. UNTEA George-Adrian
(descarcă CV)
Inginer șef Direcția Mecano-Energetică Director Direcția Mecano-Energetică AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
30. STRATULAT Adriana
(descarcă CV)
Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - - - AVERE INTERESE
31. OLTEANU Ioana
(descarcă CV)
Director Direcția Tehnică Șef Biroul Mecano-Energetic AVERE 2016
AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2016
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
32. COPOIU Marcel
(descarcă CV)
Director Direcția Comercială Șef Departamentul Contoare AVERE 2016
AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2016
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
33. VOICU Ion Inginer șef Direcția Mecano-Energetică Inginer șef Divizia Rețea Primară AVERE 2018 INTERESE 2018    
34. TOMA - MIHAI Monica
(descarcă CV)
Șef Departament Achiziții Publice Șef Serviciul Achiziții Publice AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2017
INTERESE 2017
AVERE INTERESE
35. MIHAIL Ioan-Bogdan
(descarcă CV)
Șef Departament Corp de Control Șef Serviciul Control Intern și Financiar de Gestiune AVERE 2016
AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2016
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
36. OPREA Luminița preluare atribuții și responsabilități ale postului de
Șef Departament Marketing și Dezvoltare
Șef Biroul Marketing AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
37. NIȚESCU Diana
(descarcă CV)
Șef Departament Furnizare Clienți Șef Serviciul Facturare AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
38. TĂBĂCARU Constantin-Cristian
(descarcă CV)
Contabil șef Departament Furnizare Clienți Șef Serviciul Facturare AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
39. TEODORESCU Adrian-Mircea Director Direcția Comercială -     AVERE INTERESE