icon-calorifer

Despre noi • Structură

Conducerea RADET Bucureşti
Nr. crt. Nume Funcţie Declaraţii de avere şi de interese CV
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. ROMINSOLV S.P.R.L. Administrator Judiciar              
2. BURGHIU David-Alexandru Administrator Special - - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV
3. GÎTLAN Adrian Director General Adjunct (tehnic - operaţional) - - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV
4. HARITONOVICI Tania Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
5. UNTEA Virgil Director Direcţia Termoenergetică - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV
6. UNTEA George-Adrian Director Direcţia Mecano-Energetică - - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV
7. MITRAN Maria Director Direcţia Economică AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV
8. DOBRE Cristina-Marilena Director Direcţia Juridică AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
9. MĂNESCU Maria Director Direcţia Resurse Umane - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV
10. GOJGAR Ilie Director Direcţia Comercială - - - - - AVERE
INTERESE
 
11. TURCULEASA Cristian-Valentin Inginer şef Direcţia Termoenergetică - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
12. VOICU Ion Inginer şef Divizia Reţea Primară - - - -   AVERE
INTERESE
 
13. MORARU Daniel Inginer şef Divizia Centrale Termice - - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
14. OPREA Petre Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică - - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
15. STOLOJAN Adriana Şef Departamentul Proiectare, Tehnic şi Avize - - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
 
16. COPOIU Marcel Şef Departamentul Contoare - - - - AVERE
INTERESE
AVERE
INTERESE
descarcă CV

Organigrama generală RADET Bucureşti, în vigoare de la data de 01.07.2018

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare RADET Bucureşti (extras), în vigoare de la data de 01.07.2018


Nr. crt. Nume Funcţie Declaraţii de avere şi de interese
Deţinută Actuală pe perioada mandatului la final de mandat
1. DUMITRAŞCU Gabriel Preşedinte Consiliu de Administraţie - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
2. CHITU Alin Membru Consiliu de Administraţie - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
3. TĂNASE Antonel Membru Consiliu de Administraţie - AVERE I 2015
AVERE II 2015
AVERE 2016
INTERESE I 2015
INTERESE II 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
4. MIU Andreea Membru Consiliu de Administraţie - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
5. AGIU Marian Membru Consiliu de Administraţie Şef Birou Prestări Servicii AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE AVERE
6. CHIRIŢĂ Sorin
(descarcă CV)
Preşedinte Consiliu de Administraţie Administrator Special AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
7. ANASTASIU Andrei Călin
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administraţie - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
8. PĂUN Virgil
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administraţie - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
9. DOBRIN Marian
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administraţie - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
10. ROTILEANU Nicolae
(descarcă CV)
Membru Consiliu de Administraţie - AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
11. CREŢU-SÂRBU Claudiu Ionuţ Membru Consiliu de Administraţie Director General Adjunct interimar (tehnic) AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
Nr. crt. Nume Funcţie Declaraţii de avere şi de interese
Deţinută Actuală pe perioada mandatului la final de mandat
1. TEODORESCU Adrian-Mircea Director General Adjunct - AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
2. TĂNASE Ion-Gabriel Director General Şef Cabinet Consilieri AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
3. VIŢALARIU Valentin Director General Adjunct Director General AVERE 2015 INTERESE 2015 AVERE INTERESE
4. VASILE Mihail Ardenel Director Direcţia Tehnică Şef Biroul Prestări Servicii AVERE 2014
AVERE 2015
INTERESE 2014
INTERESE 2015
AVERE INTERESE
5. CREŢU-SÂRBU Claudiu Ionuţ Director Direcţia Control Managementul Calităţii şi Mediu Consilier AVERE 2014
AVERE 2015
INTERESE 2014
INTERESE 2015
AVERE INTERESE
6. VIŢALARIU Valentin Director General - AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
7. AGIU Marian Director General Adjunct (producţie) Şef Biroul Prestări Servicii AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
8. ALEXANDRU Daniel Director General Adjunct (tehnic) Şef Serviciul Tehnic AVERE 2014
AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2014
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
9. COVRIG Lucian-Constantin Director Direcţia Comercială Consilier AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
10. VOICU Ion Inginer Şef Sucursala Sud Inginer Sucursala Nord AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
11. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director General interimar Director General Adjunct interimar (producţie) AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
12. TURCULEASA Cristian Valentin Director General Adjunct interimar (producţie) Inginer Şef Sucursala Sud AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
13. BUCUR Gerard-Adrian Director Direcţia Tehnică Şef Atelier Construcţii Montaj AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
14. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Inginer Şef Sucursala Nord Director Direcţia Termoenergetică AVERE 2014 INTERESE 2014 AVERE INTERESE
15. GÎTLAN Adrian Inginer Şef (pe perioada determinata) Sucursala Nord Director Direcţia Mecano - Energetică AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
16. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director Direcţia Producere şi Exploatare Director Direcţia Termoenergetică AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2016
INTERESE 2015
AVERE INTERESE
17. OLTEANU Ioana Şef Serviciul Proiectare Director Direcţia Tehnică - -    
18. UNTEA Virgil
(descarcă CV)
Director General Adjunct interimar (producţie) Director Direcţia Termoenergetică AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
19. GÎTLAN Adrian Director interimar Direcţia Producere şi Exploatare Director Direcţia Mecano - Energetică AVERE 2016 INTERESE 2016 AVERE INTERESE
20. BUZI Doina Director Direcţia Resurse Umane - AVERE 2014
AVERE 2015
AVERE 2016
INTERESE 2014
INTERESE 2015
INTERESE 2016
AVERE INTERESE
21. CHIRIŢĂ Sorin
(descarcă CV)
Administrator Special - AVERE 2016
AVERE 2017
INTERESE 2016
INTERESE 2017
INTERESE rectificată 2017
AVERE INTERESE
22. CREŢU-SÂRBU Claudiu Ionuţ Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - AVERE 2016
AVERE 2017
INTERESE 2016
INTERESE 2017
AVERE INTERESE
23. ANTON Cristian Ioan
(descarcă CV)
Şef Departament Marketing şi Dezvoltare Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
24. ANTON Cristian Ioan
(descarcă CV)
Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
25. STRATULAT Adriana
(descarcă CV)
Director General Adjunct (tehnic - operaţional) Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) AVERE 2017 INTERESE 2017    
26. GÎTLAN Adrian
(descarcă CV)
Director Direcţia Mecano - Energetică Director General Adjunct (tehnic - operaţional) AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
27. NIŢU Răzvan-Ionuţ
(descarcă CV)
Administrator Special - AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
28. UNTEA George-Adrian
(descarcă CV)
Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică Director Direcţia Mecano-Energetică AVERE 2017 INTERESE 2017 AVERE INTERESE
29. STRATULAT Adriana
(descarcă CV)
Director General Adjunct (comercial - dezvoltare) - - - AVERE INTERESE
30. OLTEANU Ioana
(descarcă CV)
Director Direcţia Tehnică Şef Biroul Mecano-Energetic AVERE 2016
AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2016
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
31. COPOIU Marcel
(descarcă CV)
Director Direcţia Comercială Şef Departamentul Contoare AVERE 2016
AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2016
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
32. VOICU Ion Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică Inginer şef Divizia Reţea Primară AVERE 2018 INTERESE 2018    
33. TOMA - MIHAI Monica
(descarcă CV)
Şef Departament Achiziţii Publice Şef Serviciul Achiziţii Publice AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2017
INTERESE 2017
AVERE INTERESE
34. MIHAIL Ioan-Bogdan
(descarcă CV)
Şef Departament Corp de Control Şef Serviciul Control Intern şi Financiar de Gestiune AVERE 2016
AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2016
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
35. OPREA Luminiţa preluare atribuţii şi responsabilităţi ale postului de
Şef Departament Marketing şi Dezvoltare
Şef Biroul Marketing AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
36. NIŢESCU Diana
(descarcă CV)
Şef Departament Furnizare Clienţi Şef Serviciul Facturare AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
37. TĂBĂCARU Constantin-Cristian
(descarcă CV)
Contabil şef Departament Furnizare Clienţi Şef Serviciul Facturare AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
38. TEODORESCU Adrian-Mircea Director Direcţia Comercială -     AVERE INTERESE
39. STANCIU Dumitru Inginer şef Direcţia Mecano-Energetică - AVERE 2016
AVERE 2017
AVERE 2018
INTERESE 2016
INTERESE 2017
INTERESE 2018
AVERE INTERESE
40. IVAN George-Alexandru
(descarcă CV)
Director Direcţia Comercială - AVERE 2018 INTERESE 2018 AVERE INTERESE