icon-calorifer

Despre noi • Sistemul de Management Integrat

Certificarea sistemului de management integrat

Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii au avut la bază decizia strategică a managementului de la cel mai înalt nivel al R.A.D.E.T., decizie influenţată şi de necesitatea ca organizaţia să satisfacă permanent cerinţele clienţilor săi şi să îndeplinească cerinţele legislative în vigoare.

R.A.D.E.T. Bucureşti a obţinut:
• certificarea sistemului de management al calităţii, conform standardului SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe - din decembrie 2006;
• certificarea sistemului integrat de management al calităţii şi mediului, în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005 din decembrie 2009;
• certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008 din decembrie 2012;
• certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 în scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor şi proceselor desfăşurate în cadrul organizaţiei, pentru creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor, pentru protejarea mediului înconjurator şi pentru realizarea şi demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în luna septembrie 2018.

Continuând seria recertificărilor din domeniul calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare, R.A.D.E.T. Bucureşti a obţinut în septembrie 2018 noile certificate. Acestea au fost emise pentru o perioadă de 3 ani, interval in care organizaţia este supravegheată de organismul de certificare prin efectuarea de audituri anuale pentru a se verifica dacă sunt respectate cerinţele stabilite la momentul certificării organizaţiei, conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008.
În următoarea perioadă de trei ani, R.A.D.E.T. trebuie să menţină şi să îmbunătăţească sistemul de management al calităţii şi mediului şi să implementeze cerinţele standardului SR ISO 45001: 2018 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă, Cerinţe şi îndrumări pentru utilizare.


Politica RADET Bucureşti privind domeniul calitate, mediu, sănătate, securitate ocupaţională şi control intern managerial

Declaraţia de politică a Administratorului Special referitoare la calitate, mediu, sănătate, securitate ocupaţională şi control intern managerial

Informare
calitate-mediu

Grija faţă de mediu este reflectată în activitatea regiei prin obligativitatea şi menţinerea autorizaţiilor de mediu pentru centralele termice, punctele termice şi modulele termice.

În conformitate cu prevederile autorizaţiilor, RADET efectuează măsurători de emisii de poluanţi cu o firmă abilitată conform legii şi le raportează anual către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

Rezultatele măsurătorilor se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare.


Certificate R.A.D.E.T. Bucureşti