icon-calorifer

Despre noi • Sistemul de Management Integrat

Certificarea sistemului de management integrat

Proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității au avut la bază decizia strategică a top management de vârf al R.A.D.E.T., decizie influențată și de necesitatea ca organizația să satisfacă permanent cerințele clienților săi și să îndeplinească cerințele legislative în vigoare.

R.A.D.E.T. București a obținut:
• certificarea sistemului de management al calității, conform standardului SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calității. Cerințe - din decembrie 2006;
• certificarea sistemului integrat de management al calității și mediului, în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005 din decembrie 2009;
• certificarea sistemului de management integrat al calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008 în scopul îmbunătățirii continue a activităților și proceselor desfășurate în cadrul organizației, pentru creșterea continuă a satisfacției clienților, pentru protejarea mediului înconjurator și pentru realizarea și demonstrarea performanțelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale, în luna decembrie 2012.

Continuând seria recertificărilor din domeniul calității, mediului și securității și sănătății ocupaționale în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare, R.A.D.E.T. București a obținut în noiembrie 2015 noile certificate. Acestea au fost emise pentru o perioadă de 3 ani, respectiv până în septembrie 2018, interval in care organizația este supravegheată de organismul de certificare prin efectuarea de audituri anuale pentru a se verifica dacă sunt respectate cerințele stabilite la momentul certificării organizației conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.
În următoarea perioadă de trei ani R.A.D.E.T. trebuie să implementeze, cerințele noilor standarde apărute în luna septembrie a anului 2015 (ISO 9001 si ISO 14001).


Politica RADET București privind domeniul calitate, mediu, sănătate, securitate ocupațională și control intern managerial

Declarația de politică a Administratorului Special referitoare la calitate, mediu, sănătate, securitate ocupațională și control intern managerial

Informare
calitate-mediu

Grija față de mediu este reflectată în activitatea regiei prin obligativitatea și menținerea autorizațiilor de mediu pentru centralele termice, punctele termice și modulele termice.

În conformitate cu prevederile autorizațiilor, RADET efectuează măsurători de emisii de poluanți cu o firmă abilitată conform legii și le raportează anual către Agenția pentru Protecția Mediului București.

Rezultatele măsurătorilor se încadrează în limitele prevăzute de legislația de mediu în vigoare.


Certificate R.A.D.E.T. București