Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București · Telefon: 0372.148.000 · Telverde 0800.820.002 · Fax: 021.312.30.18 · E-mail: relatii@radet.ro

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București

De ce termoficare în București

• Sistemul centralizat de termoficare este sigur, ecologic și cel mai ieftin sistem de încălzire.

• R.A.D.E.T. București prestează servicii de încălzire urbană, având o experiență de peste 50 de ani în domeniu și are ca obiectiv livrarea energiei termice în parametrii de confort termic, precum și modernizarea și extinderea rețelei.

- R.A.D.E.T. București administrează circa 4000 km de conducte;
- R.A.D.E.T. București este cel mai mare sistem de termoficare din România și unul din cele mai mari din lume;
- Sistemele de cogenerare se folosesc din ce în ce mai mult în țările din nordul și estul Europei, iar în ultimul timp în SUA și Canada;
- Sistemele termoenergetice de cogenerare utilizează căldura produsă prin ardere atât pentru producerea de energie mecanică / electrică cât și pentru scopuri tehnologice sau de încălzire / prepararea apei calde menajere.

• Un alt obiectiv important al Regiei este atragerea de noi clienți și lărgirea gamei de servicii oferite acestora.

• R.A.D.E.T. București are în derulare programe pentru aducerea serviciilor prestate la standarde europene, mărind siguranța în exploatare și menținând prețurile cele mai avantajoase pentru populație.

Important!

Rebranșarea unui apartament/imobil la rețeaua de alimentare cu energie termică se realizează fără taxă (manoperă, golire instalație), la solicitarea scrisă, cu acordul titularului de contract (reprezentant Asociație de Proprietari).

Art. 300

(1) Relația contractuală furnizor-utilizator se materializează la nivelul branșamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având branșamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație.

(2) Furnizorul nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termică și apă caldă de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

(Capitolul VII Relația contractuală - Regulament cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, din 20/03/2007 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350bis din 23/05/2007)

Potrivit art. 30, alin. (4) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, debranșarea instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată în timpul sezonului de încălzire.

Opriri furnizare
OPRIRI FURNIZARE
AGENT TERMIC

LISTĂ LOCAȚII

(fișier PDF)

Telverde
TELVERDE
DISPECERAT DE URGENȚĂ

0800.820.002

SERVICIU NON-STOP
CU APELARE GRATUITĂ DIN ORICE REȚEA