Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București · Telefon: 0372.148.000 · Telverde 0800.820.002 · Fax: 021.312.30.18 · E-mail: relatii@radet.ro

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București


Stimați clienți,

Vă informăm că, începând cu data de 01.07.2015, RADET București va relua activitatea de reparații la instalațiile interioare ale clienților.

Acest serviciu vă pune la dispoziție personal calificat pentru efectuarea lucrărilor de reparații și înlocuiri coloane și conducte apă caldă, apă rece, încălzire, canalizare și ape pluviale.

Lucrările vor fi executate la cererea clienților, contra cost, în baza încheierii unui contract de prestări servicii. Plata poate fi eșalonată în tranșe, al căror număr și cuantum va fi stabilit de comun acord cu reprezentanții RADET.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să contactați Biroul Marketing:
· telefon: 0372.920.750
· e-mail: marketing@radet.ro

De ce termoficare în București

• Sistemul centralizat de termoficare este sigur, ecologic și cel mai ieftin sistem de încălzire.

• R.A.D.E.T. București prestează servicii de încălzire urbană, având o experiență de peste 50 de ani în domeniu și are ca obiectiv livrarea energiei termice în parametrii de confort termic, precum și modernizarea și extinderea rețelei.

- R.A.D.E.T. București administrează circa 4000 km de conducte;
- R.A.D.E.T. București este cel mai mare sistem de termoficare din România și unul din cele mai mari din lume;
- Sistemele de cogenerare se folosesc din ce în ce mai mult în țările din nordul și estul Europei, iar în ultimul timp în SUA și Canada;
- Sistemele termoenergetice de cogenerare utilizează căldura produsă prin ardere, atât pentru producerea de energie mecanică / electrică, cât și pentru scopuri tehnologice sau de încălzire / prepararea apei calde menajere.

• Un alt obiectiv important al Regiei este atragerea de noi clienți și lărgirea gamei de servicii oferite acestora.

• R.A.D.E.T. București are în derulare programe pentru aducerea serviciilor prestate la standarde europene, mărind siguranța în exploatare și menținând prețurile cele mai avantajoase pentru populație.

Important!

Rebranșarea unui apartament/imobil la rețeaua de alimentare cu energie termică se realizează fără taxă (manoperă, golire instalație), la solicitarea scrisă, cu acordul titularului de contract (reprezentant Asociație de Proprietari).

Art. 300

(1) Relația contractuală furnizor-utilizator se materializează la nivelul branșamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având branșamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație.

(2) Furnizorul nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termică și apă caldă de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

(Capitolul VII Relația contractuală - Regulament cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, din 20/03/2007 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350bis din 23/05/2007)

Potrivit art. 30, alin. (4) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, debranșarea instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată în timpul sezonului de încălzire.

Vizualizare factura online
SERVICII ONLINE
VIZUALIZARE FACTURĂ
ENERGIE TERMICĂ

RADET București pune la dispoziția abonaților aplicația informatică de vizualizare online a facturii de energie termică "Servicii online clienți RADET București".

Detalii privind crearea unui cont de acces găsiți aici.

Telverde
TELVERDE
DISPECERAT DE URGENȚĂ

0800.820.002

SERVICIU NON-STOP
CU APELARE GRATUITĂ DIN ORICE REȚEA

Nu se formulează răspuns scris
la sesizările telefonice
.

Service Auto și ITP
SERVICE AUTO ȘI ITP
(Str. Ilioara nr. 16)

RADET București execută în regim propriu, cu personal specializat autorizat, lucrări tip service auto și inspecția tehnică periodică (ITP) la cele mai avantajoase tarife.