Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București · Telefon: 0372.148.000 · Telverde 0800.820.002 · Fax: 021.312.30.18 · E-mail: relatii@radet.ro

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București

De ce RADET București?

• Pentru că meritați ce e mai bun!!! Sistemul centralizat de termoficare este cel mai sigur, ecologic și ieftin sistem de încălzire.

• R.A.D.E.T. București prestează servicii de interes local, în slujba clientului, competitiv, având o experiență de peste 50 de ani în domeniu și, de peste 20 de ani este unic gestionar al sistemului centralizat de transport și distribuție a energiei termice din București. În vederea asigurării confortului termic al clienților săi, Consiliul de Administrație împreună cu Comitetul Executiv al Regiei, urmărește încontinuu modernizarea și extinderea rețelei. Un alt obiectiv important al Regiei este atragerea de noi clienți.

• Avem în derulare programe pentru aducerea serviciilor prestate la standarde europene, îmbunătățind calitatea acestora, mărind siguranța în exploatare și menținând prețurile cele mai avantajoase pentru populație.

Știați că R.A.D.E.T. București se identifică cu:
R - responsabilitate, respect, randament
A - angajare, aplicare, adaptabilitate
D - determinare, dezvoltare, dinamism
E - eficiență, echipă, energie
T - tenacitate, transparență.

Vă așteptăm cu mare plăcere să deveniți clienții noștri.

Important!

Rebranșarea unui apartament/imobil la rețeaua de alimentare cu energie termică se realizează fără taxă (manoperă, golire instalație), la solicitarea scrisă, cu acordul titularului de contract (reprezentant Asociație de Proprietari).

Art. 300

(1) Relația contractuală furnizor-utilizator se materializează la nivelul branșamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având branșamente și instalații interioare comune, indiferent de destinație.

(2) Furnizorul nu are competența de a se implica în defalcarea și repartizarea pe deținătorii spațiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termică și apă caldă de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

(Capitolul VII Relația contractuală - Regulament cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, din 20/03/2007 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 350bis din 23/05/2007)

Potrivit art. 30, alin. (4) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, debranșarea instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată în timpul sezonului de încălzire.

Opriri furnizare
OPRIRI FURNIZARE
AGENT TERMIC

LISTĂ LOCAȚII

(fișier PDF)

Telverde
TELVERDE
DISPECERAT DE URGENȚĂ

0800.820.002

SERVICIU NON-STOP
CU APELARE GRATUITĂ DIN ORICE REȚEA