icon-calorifer

Info clienți • Tarife

Prețul local este aprobat de autoritatea administrației publice locale - include toate costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării infrastructurii tehnico-edilitare, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului și a cotei de profit (max.5%).

Prețul local pentru populație la care se facturează energia termică livrată spațiilor cu destinație de locuință este aprobat de asemenea de autoritățile administrației publice locale.

Diferența dintre prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație este suportată din bugetul autorității administrației publice locale.


Tariful de facturare a energiei termice
începând cu data de 28.09.2017,
în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 472/28.09.2017
Tip consumatori Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA
[lei/GCal]
Consumatori casnici 137,00 163,03
Agenți economici alimentați din Puncte Termice Urbane și Centrale Termice 372,74 443,56
Agenți economici alimentați din Puncte Termice Proprii 314,18 373,87
tarife

Tariful de facturare a energiei termice
în perioada 01.01.2017 - 27.09.2017,
după aplicarea prevederilor noului Cod Fiscal, prin care valoarea TVA scade de la 20% la 19%
Tip consumatori Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA
[lei/GCal]
Consumatori casnici 137,00 163,03
Agenți economici alimentați din Puncte Termice Urbane și Centrale Termice 252,17 300,08
Agenți economici alimentați din Puncte Termice Proprii 212,95 253,41