icon-calorifer

Info clienţi • Tarife

Preţul local este aprobat de autoritatea administraţiei publice locale - include toate costurile justificate ale activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării şi modernizării infrastructurii tehnico-edilitare, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecţia mediului şi a cotei de profit (max.5%).

Preţul local pentru populaţie la care se facturează energia termică livrată spaţiilor cu destinaţie de locuinţă este aprobat de asemenea de autorităţile administraţiei publice locale.

Diferenţa dintre preţul local al energiei termice şi preţul local pentru populaţie este suportată din bugetul autorităţii administraţiei publice locale.


Tariful de facturare a energiei termice
începând cu data de 28.09.2017,
în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 472/28.09.2017
Tip consumatori Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA
[lei/GCal]
Consumatori casnici 137,00 163,03
Agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Urbane şi Centrale Termice 372,74 443,56
Agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Proprii 314,18 373,87
tarife

Tariful de facturare a energiei termice
în perioada 01.01.2017 - 27.09.2017,
după aplicarea prevederilor noului Cod Fiscal, prin care valoarea TVA scade de la 20% la 19%
Tip consumatori Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA
[lei/GCal]
Consumatori casnici 137,00 163,03
Agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Urbane şi Centrale Termice 252,17 300,08
Agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Proprii 212,95 253,41