icon-calorifer

Info clienţi • Tarife

Preţul local este aprobat de autoritatea administraţiei publice locale - include toate costurile justificate ale activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării şi modernizării infrastructurii tehnico-edilitare, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecţia mediului şi a cotei de profit (max.5%).

Preţul local pentru populaţie la care se facturează energia termică livrată spaţiilor cu destinaţie de locuinţă este aprobat de asemenea de autorităţile administraţiei publice locale.

Diferenţa dintre preţul local al energiei termice şi preţul local pentru populaţie este suportată din bugetul autorităţii administraţiei publice locale.


Tariful de facturare a energiei termice
începând cu data de 08.03.2019,
în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 84/26.02.2019
Tarife / preţuri energie termică practicate de RADET Bucureşti Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA 19%
[lei/GCal]
Preţ local de facturare populaţie (HCGMB nr. 141/2011) 137,00 163,03
Preţ local mediu agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Urbane şi Centrale Termice de cvartal 440,51 524,21
Preţ local mediu agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice proprii 354,68 422,07

Pentru categoria de clienţi agenţi economici, factura lunii martie 2019 va conţine defalcarea fiecărui serviciu furnizat (apă caldă/încălzire) pe cele două perioade diferite ca tarifare conform HCGMB nr. 84/26.02.2019. Pentru ambele tipuri de consum sunt evidenţiate cantităţile consumate pentru fiecare perioadă în parte (anterioară/ ulterioară datei de 08.03.2019) cu tariful aferent.

tarife

Tariful de facturare a energiei termice
în perioada 13.02.2019 – 07.03.2019,
în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 55/30.01.2019
Tarife / preţuri energie termică practicate de RADET Bucureşti Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA 19%
[lei/GCal]
Preţ local de facturare populaţie (HCGMB nr. 141/2011) 137,00 163,03
Preţ local mediu agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Urbane şi Centrale Termice de cvartal 416,37 495,48
Preţ local mediu agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice proprii 338,24 402,51

Pentru categoria de clienţi agenţi economici, factura lunii februarie 2019 conține defalcarea fiecărui serviciu furnizat (apă caldă/încălzire) pe cele două perioade diferite ca tarifare conform HCGMB nr. 55/30.01.2019. Pentru ambele tipuri de consum sunt evidențiate cantitățile consumate pentru fiecare perioadă în parte (anterioară/ ulterioară datei de 13.02.2019) cu tariful aferent.