icon-calorifer

Info clienţi • Tarife

Preţul local este aprobat de autoritatea administraţiei publice locale - include toate costurile justificate ale activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării şi modernizării infrastructurii tehnico-edilitare, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecţia mediului şi a cotei de profit (max.5%).

Preţul local pentru populaţie la care se facturează energia termică livrată spaţiilor cu destinaţie de locuinţă este aprobat de asemenea de autorităţile administraţiei publice locale.

Diferenţa dintre preţul local al energiei termice şi preţul local pentru populaţie este suportată din bugetul autorităţii administraţiei publice locale.


Tariful de facturare a energiei termice
începând cu data de 12.12.2018,
în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 852/12.12.2018
Tarife / preţuri energie termică practicate de RADET Bucureşti Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA
[lei/GCal]
Preţ local de facturare populaţie (HCGMB nr 141/2011) 137,00 163,03
Preţ local mediu agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Urbane şi Centrale Termice de cvartal 410,95 489,03
Preţ local mediu agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice proprii 334,92 398,55
tarife

Tariful de facturare a energiei termice
în perioada 28.09.2017 - 11.12.2018,
în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 472/28.09.2017.
Tip consumatori Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA
[lei/GCal]
Consumatori casnici 137,00 163,03
Agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Urbane şi Centrale Termice 372,74 443,56
Agenţi economici alimentaţi din Puncte Termice Proprii 314,18 373,87