Autoritatea Naţ. de Regl. pentru Serviciile Publice de Gosp. Comunală

 
Ordin nr. 91/2007

din 20/03/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 23/05/2007

pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică


 

    Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 14 alin. (2) lit. e) şi ale art. 16 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,
    în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.*), cu modificările şi completările ulterioare,
    ___________
   *) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007 denumirea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.)

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,
Jeanina Preda

    Bucureşti, 20 martie 2007.
    Nr. 91.

   ANEXĂ
 
    REGULAMENT-CADRU
al serviciului public de alimentare cu energie termică