icon-calorifer

Despre noi • Legislaţie

 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483/2008 :: Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
 • Legea nr. 325/2006 :: Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
 • Legea nr. 51/2006 cu completările şi modificările ulterioare :: Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 91/2007 :: Ordin pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică
 • H.G. nr. 425/1994 cu completările şi modificările ulterioare :: Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice
 • H.C.G.M.B. nr. 11/2016 :: Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu energie termică al Municipiului Bucureşti
 • H.C.G.M.B. nr. 126/2008 :: Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitati conexe prestate de R.A.D.E.T. Bucuresti
 • Legea nr. 196/2018 :: Legea privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcționarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • H.G. nr. 609/2007 :: Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • H.G. nr. 933/2004 :: Hotărâre privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • O.G. nr. 36/2006 :: Ordonanţă privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energie termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • O.U.G. nr. 70/2011 :: Ordonanţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • H.C.G.M.B. nr. 40/2002 :: Hotărâre privind separarea consumurilor de apă rece, apă caldă şi căldură ale agenţilor economici şi instituţiilor publice care au branşamente şi racorduri comune cu asociaţiile de locatari/proprietari
 • H.C.G.M.B. nr. 41/2002 :: Hotărâre privind contorizarea consumurilor de apă rece, apă caldă menajeră şi căldură la apartamentele din cadrul asociaţiilor de locatari/proprietari din municipiul Bucureşti
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 343/2010 :: Ordin privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
 • Ordinul MLPAT nr. 29/N/1993 :: Ordin pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
 • H.G. nr. 348/1993 :: Hotarâre privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici
 • Legea nr. 31/1990 cu completările şi modificările ulterioare :: Legea privind societăţile comerciale
 • Legea nr. 227/2015 :: Legea privind Codul Fiscal
 • Legea nr. 207/2015 :: Legea privind Codul de Procedură Fiscală
 • Legea nr. 121/2014 :: Legea privind eficienţa energetică
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 233/2004 cu modificările şi completările ulterioare :: Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • Ordinul nr. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, în vigoare de la 21 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 21 decembrie 2013. şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 49/2016; Ultimul amendament în 03 octombrie 2016.
 • Codul fiscal din 08.09.2015; Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 688 din 10 septembrie 2015 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 41/2015; OUG 50/2015; OUG 57/2015; OUG 8/2016; Legea 57/2016; OUG 32/2016; OUG 46/2016; OUG 84/2016; OUG 3/2017; Legea 2/2017; OUG 7/2017; OUG 9/2017; Legea 340/2015; HG 1/2017; HG 1017/2015; Legea 7/2017; Ultimul amendament în 20 februarie 2017.
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, în vigoare de la 24 iunie 2010, consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 24 iunie 2010 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 103/2010; L 33/2011; OUG 44/2011; OUG 2/2015; ultima modificare în 13 martie 2015.
 • Codul Civil din 2009, în vigoare de la 01 octombrie 2011, consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Legea 60/2012; Legea 76/2012; Legea 71/2011; Rectificare 2013; Legea 138/2014; OUG 1/2016; Ultimul amendament în 04 februarie 2016.
 • Codul de procedură civilă din 2010, în vigoare de la 15 februarie 2013, consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2015 şi include modificările aduse prin următoarele acte: DCZ 895/2015; OUG 1/2016; Rectificare 2016; Ultimul amendament în 30 martie 2016.
 • Codul Muncii din 2003, în vigoare de la 01 martie 2003, Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Legea 147/2012; Legea 187/2012; Legea 76/2012; Legea 2/2013; Legea 255/2013; Legea 77/2014; Legea 12/2015; Legea 97/2015; DCZ 814/2015; Legea 57/2016; DCZ 261/2016; Legea 176/2016; Legea 220/2016; Ultimul amendament în 21 noiembrie 2016.
 • Codul Penal din 2009, în vigoare de la 01 februarie 2014, Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 27/2012; L 63/2012; L 187/2012; L 159/2014; OUG 18/2016; L 151/2016; Ultimul amendament în 23 iulie 2016.
 • Codul de Procedură Penală din 2010, în vigoare de la 01 februarie 2014, Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 15 iulie 2010 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 255/2013; OUG 3/2014; DCZ 641/2014; OUG 82/2014; DCZ 166/2015; DCZ 235/2015; DCZ 361/2015; OUG 24/2015; DCZ 740/2015; L 318/2015; DCZ 733/2015; OUG 6/2016; DCZ 23/2016; OUG 18/2016; L 151/2016; OUG 70/2016; OUG 13/2017; OUG 14/2017; Ultimul amendament în 27 februarie 2017.
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în vigoare de la 06 ianuarie 2005, Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1154 din 07 decembrie 2004 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 190/2005; Legea 262/2007; OUG 100/2007; Legea 100/2008; DCZ 189/2006; DCZ 647/2006; Legea 202/2010; Legea 299/2011; DCZ 1039/2012; Legea 76/2012; Legea 187/2012; Legea 138/2014; Ultimul amendament în 19 octombrie 2014.
 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, în vigoare de la 21 martie 2007. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 05 martie 2013 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 68/2014; Legea 313/2015; OUG 58/2016; Legea 225/2016; Ultimul amendament în 26 noiembrie 2016.
 • Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, în vigoare de la 21 martie 2007, Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 27 iulie 2006 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 187/2012; Ultimul amendament în 01 februarie 2014.
 • Ordinul nr. 122/2013 privind aprobarea Contractului - cadru de vânzare - cumpărare a energiei termice produse de operatorii economici aflaţi în competenţa de reglementare a ANRE, în vigoare de la 17 ianuarie 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 17 ianuarie 2014. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 15/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, în vigoare de la 21 aprilie 2015, consolidarea din data de 28 ianuarie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 21 aprilie 2015 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 148/2015; ultima modificare în 09 octombrie 2015.
 • Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului - cadru de furnizare a energiei termice, în vigoare de la 30 octombrie 2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 30 octombrie 2008. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. În vigoare de la 26 noiembrie 2016. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 23 noiembrie 2016. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 23 noiembrie 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 99/2016; Ultimul amendament în 22 decembrie 2016.
 • Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, în vigoare de la 04 august 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 01 august 2014. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 01 august 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Legea 160/2016;
  Ultimul amendament în 05 august 2016.
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în vigoare de la 12 martie 2009, Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 31 august 2009 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OG 2/2011; OUG 6/2012; OUG 11/2014; Ultimul amendament în 21 martie 2014.
 • Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat în vigoare de la 25 decembrie 2016. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 25 noiembrie 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii în vigoare de la 26 mai 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23 mai 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vigoare de la 26 mai 2016. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice în vigoare de la 26 mai 2016. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 23 mai 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 80/2016; Ultimul amendament în 22 noiembrie 2016.
 • Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale În vigoare de la 26 mai 2016. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 23 mai 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora În vigoare de la 01 ianuarie 2007. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 06 mai 2008 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 174/2008; OUG 34/2014; OG 9/2016; Ultimul amendament în 28 februarie 2016.
 • Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. În vigoare de la 28 mai 2007. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 03 august 2009 şi include modificările aduse prin următoarele acte: DCZ 415/2010; L 176/2010; OUG 5/2013; Ultimul amendament în 04 februarie 2013.
 • Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.În vigoare de la 27 februarie 2017. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 79/2017; Ultimul amendament în 27 februarie 2017.
 • Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. În vigoare de la 07 decembrie 2016.Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 985 din 07 decembrie 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Hotărârea nr. 866/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. În vigoare de la 05 decembrie 2016. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 972 din 05 decembrie 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În vigoare de la 06 iunie 2016. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 06 iunie 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 866/2016; Ultimul amendament în 05 decembrie 2016.
 • Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. În vigoare de la 06 iunie 2016. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 06 iunie 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 866/2016; Ultimul amendament în 05 decembrie 2016.
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 26 aprilie 2006 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 228/2007; OUG 129/2007; OUG 35/2009; L 198/2009; L 314/2009; OUG 52/2011; Ultimul amendament în 26 martie 2012.
 • Hotărârea nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în vigoare de la 23 septembrie 2011. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 23 septembrie 2011. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Hotărârea nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în vigoare de la 25 august 2015. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 25 august 2015 şi include modificările aduse prin următoarele acte: HG 774/2016; Ultimul amendament în 27 octombrie 2016.
 • Ordinul nr. 314/2010 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 302/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie, în vigoare de la 28 septembrie 2011. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 28 septembrie 2011. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 1139/2015 al Ministerului Finanţelor Publice privind notificarea încheierii contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în vigoare de la 18 decembrie 2015. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 18 decembrie 2015. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 170/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind interpretarea art. 69 ind. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu există modificări până la data de 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 171/2012 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire.
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, în vigoare de la 22 septembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 22 septembrie 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, în vigoare de la 30 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 30 iunie 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate în vigoare de la 09 iunie 2016. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 09 iunie 2016 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 55/2017; Ultimul amendament în 15 martie 2017.
 • Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi, în vigoare de la 27 mai 2016, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 27 aprilie 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în vigoare de la 20 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 20 octombrie 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în vigoare de la 01 august 2004. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 681 din 29 iulie 2004 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2004; OG 94/2004; OG 27/2006; OUG 139/2007; L 175/2009; OUG 60/2009; L 246/2011; OUG 96/2012; L 62/2014; OUG 58/2016; Ultimul amendament în 22 septembrie 2016.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în vigoare de la 22 decembrie 2001, consolidarea din data de 27 ianuarie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23 octombrie 2001 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2002; Legea 371/2006; Legea 380/2006; Legea 188/2007; Legea 76/2012; Legea 144/2016;Ultimul amendament în 17 iulie 2016.
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în vigoare de la 04 aprilie 2003, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 03 decembrie 2013. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, în vigoare de la 06 august 2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 06 august 2007. Consolidarea din data de 16 martie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 06 august 2007 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 440/2008; Ordin 132/2009; Ordin 367/2011; Ordin 236/2013; HG 425/2014; Ordin 202/2014; Ordin 337/2015; Legea 225/2016;
  Ultimul amendament în 26 noiembrie 2016.
 • Hotarârea nr. 1069/2007, privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 - 2020, în vigoare de la 19 noiembrie 2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 19 noiembrie 2007. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului Termoficare 2006 - 2015 căldură şi confort, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, în vigoare de la 13 iunie 2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 13 iunie 2012. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în vigoare de la 12 martie 2009, consolidarea din data de 27 ianuarie 2016 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 12 martie 2009 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Legea 5/2010; Legea 158/2011; OG 30/2011; OUG 63/2012; L 180/2015; Ultimul amendament în 04 iulie 2015.
 • Ordinul nr. 103/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul nr. 163/540/23/2009 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, în vigoare de la 03 mai 2010. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, în vigoare de la 11 septembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 11 septembrie 2014. Nu există modificări până la 16 martie 2017.
 • Ordinul nr. 1817/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice. În vigoare de la 26 septembrie 2016. Nu există modificări până la 16 martie 2017.