icon-calorifer

Interes public • Legături utile

Primaria Municipiului Bucuresti - Informatii cu privire la programul de contorizare, precum si statutul RADET Bucuresti.

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) - Informatii cu privire la firmele autorizate sa monteze si/sau exploateze sisteme de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum.

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) - Informatii cu privire la sistemul de reglementari necesar functionarii sectorului energiei si pietelor de energie electrica, energie termica si gaze naturale in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) - Informatii cu privire la drepturile consumatorilor si pasii ce trebuie facuti pentru a fi siguri ca acestea sunt respectate (Manualul Consumatorului, Ghidul Cumparatorului Istet), precum si produsele periculoase si cine are obligatia sa le notifice - sfaturi pentru achizitionarea de bunuri si servicii in cunostinta de cauza.

Liga Asociatiilor de Proprietari Habitat - Informatii cu privire la administrarea proprietatii condominale si individuale, protectia proprietarilor si chiriasilor in fata autoritatilor centrale si locale, precum si apararea intereselor in calitate de consumatori.

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor - Informatii cu privire la calificarile profesionale.

e-Licitatie - Informatii cu privire la anunturile de achizitii ale autoritatii contractante RADET Bucuresti publicate în SEAP.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice - Informatii cu privire la: strategia în domeniul achizitiilor publice, în conformitate cu cerintele acquis-ului comunitar; reglementarea cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) - Informatii cu privire la: solutionarea contestatiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului de achizitie publica - decizii ale CNSC; elementele unei contestatii si programul de depunere la CNSC.