icon-calorifer

Servicii • Furnizare energie termică

Contract furnizare energie termică
 

Borderouri acte necesare pentru perfectare contract furnizare energie termică:

Borderou pentru client casnic

Borderou pentru client non-casnic

Modificări date contractuale
 1. Modificarea şi completarea contractului de furnizare energie termică sau a anexelor acestuia, se realizează prin încheierea de acte adiţionale: modificări la nivel de conducere în cadrul asociaţiei (a reprezentantului legal); modificarea adresei de destinaţie a facturilor de energie termică; schimbarea denumirii societăţii; modificarea datelor specifice: corpuri de încălzire, număr robinete apă caldă, mod alimentare etc.
 2. În cazul modificării codului unic de înregistrare fiscală (CIF) se impune încheierea unui nou contract de furnizare cu noua persoană juridică.
Transformarea din asociaţie de locatari în asociaţie de proprietari

În acest caz se impune reînnoirea formelor legale de contract furnizare energie termică.

Rezilierea contractului
 • Orice solicitare de reziliere a contractului de furnizare a energiei termice, se face în scris şi se înregistrează la Registratura R.A.D.E.T.;
 • Consumatorul trebuie să permită accesul personalului R.A.D.E.T. în spaţiul care face obiectul contractului în vederea sistării furnizării energiei termice;
 • În cazul în care punctul de consum este situat într-un apartament din cadrul unui imobil tip condominiu, rezilierea contractului de furnizare a energiei termice se poate realiza în următoarele condiţii:
  - Destinaţia apartamentului care face obiectul contractului revine la destinaţia iniţială, respectiv cea de locuinţă;
  - Debranşarea instalaţiilor termice aferente apartamentului, de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, cu respectarea legislaţiei în vigoare (Legea nr. 51/2006 şi Legea nr. 325/2006).
 • Utilizatorul are obligaţia de a achita integral debitele datorate către furnizor.
Informaţii importante
 

În cazul constituirii mai multor asociaţii de proprietari în cadrul unui imobil (pe scări/ tronsoane), pentru încheierea de contracte separate cu fiecare asociaţie legal constituită şi implicit emiterea de facturi separate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 • Să existe posibilităţi tehnice de separare a instalaţiilor termice pe scări / tronsoane *;
 • Să existe grup de masurare / contoare la nivel de scară / tronson;
 • Pentru imobilul respectiv să nu se înregistreze debite la RADET. Dacă există debite, acestea trebuie să fie împarţite şi recunoscute de fiecare asociaţie în baza unui Proces-verbal încheiat la sediul Serviciului Contracte.

* Nota privind existenţa posibilităţilor tehnice de separare pe scări împreună cu schiţa de delimitare a instalaţiilor termice între consumator şi furnizor sunt întocmite de Sectia Distribuţie la care este arondat imobilul dumneavoastră.

Nu uitati!
Pentru incheierea contractului, modificarea datelor contractuale sau rezilierea contractului aveti nevoie de stampila asociatiei, firmei etc.

Date contact
 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Comercială - Serviciul Clienţi:
Adresa: Str. Sfinţii Apostoli nr. 14, sector 5, Bucuresti
Telefon: 0372.757.000; 0372.757.008