icon-calorifer

Servicii • Elaborare documentații proiectare

Servicii prestate

Cu o experiența de peste 40 de ani în elaborarea documentațiilor de proiectare aferente celui mai mare sistem de termoficare din România , echipa noastră vă oferă servicii de proiectare și consultanță în ceea ce privește alegerea echipamentelor adecvate pentru investițiile dumneavoastră, păstrând un raport echilibrat între calitate/preț. În cadrul pachetului de servicii oferite, beneficiați de:

 • Studii de prefezabilitate pentru fundamentarea necesității și oportunității investiției.
 • Studii de fezabilitate cuprinzând soluții funcționale, tehnologice, constructive și economice.
 • Proiecte tehnice inclusiv caiete de sarcini, detalii de execuție și liste de cantități de materiale pentru:
  • alimentarea cu energie termică a imobilelor (locuințe, instituții etc.);
  • devierea rețelelor termice;
  • contorizarea consumurilor de energie termică.

Lucrările noastre sunt în număr impresionant și cuprind cele mai variate proiecte. Asigurăm clienților noștri interni și externi reducerea costurilor investiției, mărirea siguranței și a duratei de exploatare a instalațiilor prin:
- Utilizarea în proiecte a unor soluții tehnice judicios fundamentate.
- Implementarea de tehnologii și materiale moderne, agrementate sau standardizate pe plan European.

Serviciile de proiectare oferite de noi sunt permanent într-un proces de îmbunătățire, fiind atestate de certificate care respecta cerințele standardului de asigurare a calității managementului, al calității și mediului, în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare.
În scopul îmbunătățirii continue a activităților și proceselor desfășurate în cadrul organizației, pentru creșterea continuă a satisfacției clienților, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanțelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale, a fost obținută certificarea sistemului de management integrat al calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008 (Certificat SRAC și IQNet nr. RO-9291); SR EN ISO 14001:2005 (Certificat SRAC și IQNet nr. RO-4076) și SR OHSAS 18001:2008 (Certificat SRAC și IQNet nr. RO-2978).

Principiul nostru fundamental este că fiecare proiect este unic indiferent de mărime și complexitate. Un proiect bine gândit și conceput poate fi construit mai eficient și mai economic.

Prin intermediul nostru beneficiați la prețuri atractive de cele mai bune servicii de proiectare, consultanță, asistență tehnică și inginerie în domeniul instalațiilor pentru construcții.

Etape în elaborarea unui proiect
 1. Stabilirea temei de proiectare de comun acord cu beneficiarul.
 2. Stabilirea prețului serviciilor prestate de către proiectant.
 3. Stabilirea clauzelor contractuale și semnarea contractului de prestări servicii.
 4. Elaborarea documentației pentru obținerea Certificatului de Urbanism.
 5. Întocmirea ridicării topografice și a studiului geotehnic.
 6. Întocmirea documentației pentru obținerea avizelor și acordurilor.
 7. Elaborarea proiectului tehnico-economic.
 8. Predarea proiectului la Beneficiar.

Date contact
 

Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Tehnică - Serviciul Proiectare:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 0372.757.822; 0372.757.823; 0372.739.718
Program: luni - vineri, între orele 07.30 - 15.30

Portofoliu

Portofoliul lucrărilor executate în ultimii 5 ani cuprinde peste 100 de proiecte, printre care:

Republicii, Desișului, Băneasa 1, Băneasa 2, Eroilor 1, Eroilor 2, Mozart, 11 Mărășești, Baciului, 13 Decembrie, Victoriei, Aleea Trandafirilor. Turn Palat, Ferentari 72, Școala Ferentari, Păunașul Codrilor, Pavel Constantin, Amzei, Luterana.

- Finalizarea modernizării punctelor termice aflate în exploatarea RADET;
- Eficientizarea punctelor termice nemodernizate din Municipiul București;
- Dotarea consumatorilor racordați la SC- uri cu module - Sectorul 3 și 6;
- Modernizarea alimentarii cu căldură a ansamblului Micro 2 Drumul Taberei;
- Modernizare alimentare cu energie termică a PT sediu PROTV;
- Optimizarea funcționarii modulelor termice din ansamblul de locuințe Jiului - Pajura.

- Modernizare rețea termoficare Drumul Taberei CD9-C3;
- Modernizare rețea termoficare din incinta SC CEPROCIM SA și SC PROCEMA SA;
- Modernizare racord primar PT Răzoare;
- Modernizare rețea termoficare la PT Perla;
- Înlocuire izolații pe traseul aerian și în plasa din PT Tribunal;
- Reabilitare rețele termice primare CT Z Casa Presei-Jiului Pajura - Bucureștii Noi- Chibrit - Pod Constanta;
- Reabilitare rețele termice primare Banu Manta - Plevnei - Giulești - Pod Grant - CET GRIRO;
- Reabilitare rețele termice primare Gara de Nord - Flora;
- Modernizare rețele termice primare - zona Vitan:
- Modernizare rețele termice primare - zona Pantelimon:
- Modernizare rețele termice primare - zona Colentina:
- Izolare termică a rețelei 2Dn 500 traseu suprateran din incinta Depoului Giurgiu;
- Izolare termică a rețelei 2Dn 400 din incinta Depoului Militari;
- Modernizare rețea 2Dn500 Pasaj Victoria intre magistrala Grivița și magistrala Iancu de Hunedoara;
- Modernizare racord și PT aferent Primărie sector 6;
- Montarea în subteran a conductelor aeriene în incinta SRI- UM 0929;
- Reparații și avarii rețele termice primare aflate în exploatarea RADET București.
- Modernizare rețea 2 Dn 150 între magazinul Bucur Obor-PT Ziduri Moși (6734)

- Modernizare rețele termice secundare aferente PT Vicina;
- Modernizare rețele termice secundare aferente PT 8 Alexandria;
- Modernizare rețele termice secundare aferente PT 1 Rahova;
- Modernizare rețele termice secundare aferente PT 3 Rahova;
- Modernizare rețele termice secundare PT 1 Titulescu;
- Modificarea alimentarii cu energie termică a unor blocuri racordate la PT Ramuri Tei și trecerea acestora la PT Opanez;
- Modernizare rețele termice secundare aferente Liceu nr. 27 Octav Onicescu prin trecerea de la PT 5/II la PT Metalurgiei zona II;
- Modernizare rețele termice primare și secundare ansamblul Crangași;
- Modernizare rețele termice ansamblul primare și secundare Aviației;
- Documentație tehnico-economică în vederea modernizării rețelelor primare și secundare aferente PT IAGSC;
- Modernizare rețele termice secundare aferente PT103 A Bd. Unirii.

- Racordarea imobilului situat în Calea Vitan nr.293 sector 3 la sistemul centralizat de termoficare;
- Reabilitare Punct Termic Grădina Botanică Dimitrie Brândză București;
- Reamplasare conducta aeriană 2DN 1000 în vederea realizării accesului AUTO la ans. de locuințe din B-dul Timișoara nr. 89-91-varianta 2;
- Separarea instalațiilor comune de alimentare cu energie termică pentru încălzire și apa caldă de consum în vederea contorizării Centrul de Relații cu Publicul situat în Sos. Panduri nr. 1, sector 5 Drumul Taberei - Pantelimon Lot 1.2;
- Separarea consumului de a.c.c. în vederea contorizării la bl. 60-62 scara 1 și 2 aferent PT 1-13 Septembrie situat în Calea 13 septembrie nr. 118-120 sect. 5 București;
- Racordarea la sistemul de termoficare al Municipiului București a centralei de cogenerare amplasată în zona Aviației - Pipera;
- Racordarea la sistemul de termoficare al Municipiului București a centralei de cogenerare amplasată în zona Colentina-Fundeni;

- Deviere conducte ce alimentează bl. M31, M32, M34, M35 și alimentarea blocului M30;
- Deviere rețea termică str Sachelarie Visarion aferent PT 3 Iancului;
- Deviere rețea de termoficare 2Dn500 de pe proprietatea LINCOLN HOLDING SRL Bd. 1 Decembrie 1918 nr.36;
- Deviere rețea termică secundară din incinta SC. Generală nr.149 PT 24 C5/2;
- Devierea rețelei termice secundare de pe terenul din str. Dreptății nr. 22A;
- Deviere rețea existența din zona de amplasament a Centrului Informatic și de Comunicații;
- Deviere rețea termică secundară str. Rotundă;
- Devierea rețelelor de termoficare din incinta S.C. RAMI - DACIA;
- Devierea rețelelor de termoficare din amplasamentul proiectului de Metrou - MAG. 5;
- Devierea conductei Dn 1000 amplasată pe terenul din Calea Plevnei nr. 159, sector 6 București;

- Reambulare topo rețele aferente CT și PT din RADET;
- Reambulare planuri rețele apa caldă (secundare) scara 1:2000.

- Branșament apa rece PT Floreasca sector 1;
- Branșament de apă rece PT Bloc 1 Str. Toporași nr. 31;
- Refacerea instalației de alimentare cu apă rece a sediului RADET din str. Ilioara nr. 16;

- contorizarea vânzării de energie termică în Municipiul București

- Amenajări interioare spații birouri PT 16 Foișor;
- Amenajare terasa din sediu Sucursalei Furnizare Str. Sfinții Apostoli nr 14, sector 5;
- Consolidare casierie 1 Nerva Traian;
- Reabilitare - reamenajare sediu secție transport CET Progresu - RADET;
- Reparații sedii RADET;
- Înlocuire hidroizolație și tâmplărie exterioară aflată în stare avansată de degradare la PT.

Clienți

Primaria Municipiului București
Primăria Sector 4
SC Electrica Muntenia SA
SC Sicor SA
SC Media SAT
SC Metroul SA
SC Lincoln SA
SC Proinstal 2000 SRL
Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos
Serviciul de Telecomunicații Speciale - UM
Parohia Șerban Vodă
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București
SC ROMENERG SA
SC ISPH SA
SC FAST ECO SA
SC DELTA A.C.M.93 SRL
SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL
SC MULTIBUSINESS INVEST SRL
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
MONITORUL OFICIAL RA
SC IRIGSC IMPEX SRL
SC Victoriei Office Building SRL
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
SC SANA MONITORING SRL
SC Vest Energo SA
SC BADUC SA
SC Baneasa Investments SA
SC SANA MONITORING SRL
SC TEHNOLOGICA RADION SRL
SC IRIGSC IMPEX SRL