icon-calorifer

Servicii • Elaborare documentaţii proiectare

Servicii prestate

Cu o experienţa de peste 40 de ani în elaborarea documentaţiilor de proiectare aferente celui mai mare sistem de termoficare din România , echipa noastră vă oferă servicii de proiectare şi consultanţă în ceea ce priveşte alegerea echipamentelor adecvate pentru investiţiile dumneavoastră, păstrând un raport echilibrat între calitate/preţ. În cadrul pachetului de servicii oferite, beneficiaţi de:

 • Studii de prefezabilitate pentru fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei.
 • Studii de fezabilitate cuprinzând soluţii funcţionale, tehnologice, constructive şi economice.
 • Proiecte tehnice inclusiv caiete de sarcini, detalii de execuţie şi liste de cantităţi de materiale pentru:
  • alimentarea cu energie termică a imobilelor (locuinţe, instituţii etc.);
  • devierea reţelelor termice;
  • contorizarea consumurilor de energie termică.

Lucrările noastre sunt în număr impresionant şi cuprind cele mai variate proiecte. Asigurăm clienţilor noştri interni şi externi reducerea costurilor investiţiei, mărirea siguranţei şi a duratei de exploatare a instalaţiilor prin:
- Utilizarea în proiecte a unor soluţii tehnice judicios fundamentate.
- Implementarea de tehnologii şi materiale moderne, agrementate sau standardizate pe plan European.

Serviciile de proiectare oferite de noi sunt permanent într-un proces de îmbunătăţire, fiind atestate de certificate care respecta cerinţele standardului de asigurare a calităţii managementului, al calităţii şi mediului, în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare.
În scopul îmbunătăţirii continue a activităţilor şi proceselor desfăşurate în cadrul organizaţiei, pentru creşterea continuă a satisfacţiei clienţilor, precum şi pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea şi demonstrarea performanţelor în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, a fost obţinută certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008 (Certificat SRAC şi IQNet nr. RO-9291); SR EN ISO 14001:2005 (Certificat SRAC şi IQNet nr. RO-4076) şi SR OHSAS 18001:2008 (Certificat SRAC şi IQNet nr. RO-2978).

Principiul nostru fundamental este că fiecare proiect este unic indiferent de mărime şi complexitate. Un proiect bine gândit şi conceput poate fi construit mai eficient şi mai economic.

Prin intermediul nostru beneficiaţi la preţuri atractive de cele mai bune servicii de proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică şi inginerie în domeniul instalaţiilor pentru construcţii.

Etape în elaborarea unui proiect
 1. Stabilirea temei de proiectare de comun acord cu beneficiarul.
 2. Stabilirea preţului serviciilor prestate de către proiectant.
 3. Stabilirea clauzelor contractuale şi semnarea contractului de prestări servicii.
 4. Elaborarea documentaţiei pentru obţinerea Certificatului de Urbanism.
 5. Întocmirea ridicării topografice şi a studiului geotehnic.
 6. Întocmirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi acordurilor.
 7. Elaborarea proiectului tehnico-economic.
 8. Predarea proiectului la Beneficiar.

Date contact
 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Departament Proiectare, Tehnic şi Avize - Colectiv Proiectare:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 0372.757.822; 0372.757.823; 0372.739.718
Program: luni - vineri, între orele 07.30 - 15.30

Catre harta sediu
Portofoliu

Portofoliul lucrărilor executate în ultimii 5 ani cuprinde peste 100 de proiecte, printre care:

Republicii, Desişului, Băneasa 1, Băneasa 2, Eroilor 1, Eroilor 2, Mozart, 11 Mărăşeşti, Baciului, 13 Decembrie, Victoriei, Aleea Trandafirilor. Turn Palat, Ferentari 72, Şcoala Ferentari, Păunaşul Codrilor, Pavel Constantin, Amzei, Luterana.

- Finalizarea modernizării punctelor termice aflate în exploatarea RADET;
- Eficientizarea punctelor termice nemodernizate din Municipiul Bucureşti;
- Dotarea consumatorilor racordaţi la SC- uri cu module - Sectorul 3 şi 6;
- Modernizarea alimentarii cu căldură a ansamblului Micro 2 Drumul Taberei;
- Modernizare alimentare cu energie termică a PT sediu PROTV;
- Optimizarea funcţionarii modulelor termice din ansamblul de locuinţe Jiului - Pajura.

- Modernizare reţea termoficare Drumul Taberei CD9-C3;
- Modernizare reţea termoficare din incinta SC CEPROCIM SA şi SC PROCEMA SA;
- Modernizare racord primar PT Răzoare;
- Modernizare reţea termoficare la PT Perla;
- Înlocuire izolaţii pe traseul aerian şi în plasa din PT Tribunal;
- Reabilitare reţele termice primare CT Z Casa Presei-Jiului Pajura - Bucureştii Noi- Chibrit - Pod Constanta;
- Reabilitare reţele termice primare Banu Manta - Plevnei - Giuleşti - Pod Grant - CET GRIRO;
- Reabilitare reţele termice primare Gara de Nord - Flora;
- Modernizare reţele termice primare - zona Vitan:
- Modernizare reţele termice primare - zona Pantelimon:
- Modernizare reţele termice primare - zona Colentina:
- Izolare termică a reţelei 2Dn 500 traseu suprateran din incinta Depoului Giurgiu;
- Izolare termică a reţelei 2Dn 400 din incinta Depoului Militari;
- Modernizare reţea 2Dn500 Pasaj Victoria intre magistrala Griviţa şi magistrala Iancu de Hunedoara;
- Modernizare racord şi PT aferent Primărie sector 6;
- Montarea în subteran a conductelor aeriene în incinta SRI- UM 0929;
- Reparaţii şi avarii reţele termice primare aflate în exploatarea RADET Bucureşti.
- Modernizare reţea 2 Dn 150 între magazinul Bucur Obor-PT Ziduri Moşi (6734)

- Modernizare reţele termice secundare aferente PT Vicina;
- Modernizare reţele termice secundare aferente PT 8 Alexandria;
- Modernizare reţele termice secundare aferente PT 1 Rahova;
- Modernizare reţele termice secundare aferente PT 3 Rahova;
- Modernizare reţele termice secundare PT 1 Titulescu;
- Modificarea alimentarii cu energie termică a unor blocuri racordate la PT Ramuri Tei şi trecerea acestora la PT Opanez;
- Modernizare reţele termice secundare aferente Liceu nr. 27 Octav Onicescu prin trecerea de la PT 5/II la PT Metalurgiei zona II;
- Modernizare reţele termice primare şi secundare ansamblul Crangaşi;
- Modernizare reţele termice ansamblul primare şi secundare Aviaţiei;
- Documentaţie tehnico-economică în vederea modernizării reţelelor primare şi secundare aferente PT IAGSC;
- Modernizare reţele termice secundare aferente PT103 A Bd. Unirii.

- Racordarea imobilului situat în Calea Vitan nr.293 sector 3 la sistemul centralizat de termoficare;
- Reabilitare Punct Termic Grădina Botanică Dimitrie Brândză Bucureşti;
- Reamplasare conducta aeriană 2DN 1000 în vederea realizării accesului AUTO la ans. de locuinţe din B-dul Timişoara nr. 89-91-varianta 2;
- Separarea instalaţiilor comune de alimentare cu energie termică pentru încălzire şi apa caldă de consum în vederea contorizării Centrul de Relaţii cu Publicul situat în Sos. Panduri nr. 1, sector 5 Drumul Taberei - Pantelimon Lot 1.2;
- Separarea consumului de a.c.c. în vederea contorizării la bl. 60-62 scara 1 şi 2 aferent PT 1-13 Septembrie situat în Calea 13 septembrie nr. 118-120 sect. 5 Bucureşti;
- Racordarea la sistemul de termoficare al Municipiului Bucureşti a centralei de cogenerare amplasată în zona Aviaţiei - Pipera;
- Racordarea la sistemul de termoficare al Municipiului Bucureşti a centralei de cogenerare amplasată în zona Colentina-Fundeni;

- Deviere conducte ce alimentează bl. M31, M32, M34, M35 şi alimentarea blocului M30;
- Deviere reţea termică str Sachelarie Visarion aferent PT 3 Iancului;
- Deviere reţea de termoficare 2Dn500 de pe proprietatea LINCOLN HOLDING SRL Bd. 1 Decembrie 1918 nr.36;
- Deviere reţea termică secundară din incinta SC. Generală nr.149 PT 24 C5/2;
- Devierea reţelei termice secundare de pe terenul din str. Dreptăţii nr. 22A;
- Deviere reţea existenţa din zona de amplasament a Centrului Informatic şi de Comunicaţii;
- Deviere reţea termică secundară str. Rotundă;
- Devierea reţelelor de termoficare din incinta S.C. RAMI - DACIA;
- Devierea reţelelor de termoficare din amplasamentul proiectului de Metrou - MAG. 5;
- Devierea conductei Dn 1000 amplasată pe terenul din Calea Plevnei nr. 159, sector 6 Bucureşti;

- Reambulare topo reţele aferente CT şi PT din RADET;
- Reambulare planuri reţele apa caldă (secundare) scara 1:2000.

- Branşament apa rece PT Floreasca sector 1;
- Branşament de apă rece PT Bloc 1 Str. Toporaşi nr. 31;
- Refacerea instalaţiei de alimentare cu apă rece a sediului RADET din str. Ilioara nr. 16;

- contorizarea vânzării de energie termică în Municipiul Bucureşti

- Amenajări interioare spaţii birouri PT 16 Foişor;
- Amenajare terasa din sediu Sucursalei Furnizare Str. Sfinţii Apostoli nr 14, sector 5;
- Consolidare casierie 1 Nerva Traian;
- Reabilitare - reamenajare sediu secţie transport CET Progresu - RADET;
- Reparaţii sedii RADET;
- Înlocuire hidroizolaţie şi tâmplărie exterioară aflată în stare avansată de degradare la PT.

Clienţi

Primaria Municipiului Bucureşti
Primăria Sector 4
SC Electrica Muntenia SA
SC Sicor SA
SC Media SAT
SC Metroul SA
SC Lincoln SA
SC Proinstal 2000 SRL
Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. Constantin Gorgos
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale - UM
Parohia Şerban Vodă
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Bucureşti
SC ROMENERG SA
SC ISPH SA
SC FAST ECO SA
SC DELTA A.C.M.93 SRL
SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL
SC MULTIBUSINESS INVEST SRL
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
MONITORUL OFICIAL RA
SC IRIGSC IMPEX SRL
SC Victoriei Office Building SRL
SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
SC SANA MONITORING SRL
SC Vest Energo SA
SC BADUC SA
SC Baneasa Investments SA
SC SANA MONITORING SRL
SC TEHNOLOGICA RADION SRL
SC IRIGSC IMPEX SRL