icon-calorifer

Servicii • Eliberare avize tehnice

Pentru obţinerea acestui aviz sunt necesare următoarele:
 • Cerere (model)
 • Certificat de Urbanism (copie);
 • Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara, scara 1:2000 (1 exemplar);
 • Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (3 exemplare);
 • Memoriu tehnic (pentru avizele de traseu);
 • Copie BI/CI titular/beneficiar;
 • Copie BI/CI reprezentant persoană fizică;
 • Copie Cod Unic de Înregistrare;
 • Act de proprietate / închiriere / concesionare / convenţie civilă / etc. (copie);
 • Procură / Delegaţie pentru persoane juridice (se va prezenta la eliberarea avizului);
 • Dovadă plată (chitanţa in copie sau după caz OP);
 • Dosar cu şină;
 • Pagini numerotate.
 

Verificarea documentaţiilor tehnice, înregistrarea şi întocmirea facturii fiscale în scopul emiterii avizelor pentru PUZ, PUD, Amplasament, Traseu, se efectuează în sediul RADET din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele de L, M, M, J, V între orele 08.30 - 12.30.

Factura fiscală se achită atât la Casieria RADET cât şi la Banca Comercială Română în contul menţionat pe aceasta. Dovada achitării facturii fiscale se va prezenta în copie la eliberarea / ridicarea avizului tehnic.

Avizul tehnic de amplasament are un tarif in valoare de 94,15 lei (valoare cu TVA).

Avizele tehnice se eliberează de către RADET Serviciul Tehnic în str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele de L, M, M, J, V între orele 08.30 - 12.30.

Termenul de emitere al avizului este de 30 de zile calendaristice, din momentul în care documentaţia tehnică aferentă cererii depuse este completă.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Pentru mai multe informaţii telefon: 0372.757.822; 0372.757.823.

Pentru obţinerea acestui aviz sunt necesare următoarele:
 • Cerere (model)
 • Certificat de Urbanism (copie);
 • Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara, scara 1:2000 (1 exemplar);
 • Plan de situaţie anexă la Certificatul de Urbanism scara 1:500 (3 exemplare);
 • Memoriu tehnic (pentru avizele de traseu);
 • Copie BI/CI titular/beneficiar;
 • Copie BI/CI reprezentant persoană fizică;
 • Copie Cod Unic de Înregistrare;
 • Act de proprietate / închiriere / concesionare / convenţie civilă / etc. (copie);
 • Procură / Delegaţie pentru persoane juridice (se va prezenta la eliberarea avizului);
 • Dovadă plată (chitanţa in copie sau după caz OP);
 • Dosar cu şină;
 • Pagini numerotate.
 

Verificarea documentaţiilor tehnice, înregistrarea şi întocmirea facturii fiscale în scopul emiterii avizelor pentru PUZ, PUD, Amplasament, Traseu, se efectuează în sediul RADET din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele de L, M, M, J, V între orele 08.30 - 12.30.

Pentru coordonarea execuţiei lucrărilor se întocmeşte un plan coordonator, ce va fi prezentat la Serviciul Tehnic pentru verificare şi semnare, în vederea depunerii la Comisia de Coordonare Reţele a Primăriei Municipiului Bucureşti.

Planul de Coordonare, în original, însoţit de secţiunile din zonele de intersecţie, se prezintă la RADET Serviciul Tehnic în str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucureşti pentru verificare şi semnare în zilele de L, M, M, J, V între orele 08.30 - 12.30.

Clienţii RADET se prezintă la Serviciul Tehnic din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, unde li se întocmeşte Dispoziţia de plată (în funcţie de documentaţia depusă).

Factura fiscală se achită atât la Casieria RADET cât şi la Banca Comercială Română în contul menţionat pe aceasta. Dovada achitării facturii fiscale se prezintă în copie la eliberarea / ridicarea avizului tehnic.

Pentru obţinerea avizului beneficiarul achită un tarif stabilit în funcţie de lungimea traseului. În prezent acesta este de 70,61 lei / 500 m (valoare cu TVA).

Termenul de emitere al avizului este de 30 de zile calendaristice, din momentul în care documentaţia tehnică aferentă cererii depuse este completă.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Avizele tehnice se eliberează la Serviciul Tehnic din str. Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, în zilele de L, M, M, J, V între orele 08.30 - 12.30.

Pentru mai multe informaţii telefon: 0372.757.822; 0372.757.823.

Documente necesare
 • Cerere de racordare care va cuprinde:
  • numele, prenumele, adresa, telefonul (fax, e-mail) solicitantului;
  • obiectul solicitarii de racordare (instalatii de producere, instalatii de distributie, instalatii consumatoare, inclusiv amplasamentul);
  • angajamentul solicitantului de a respecta codul tehnic al retelelor termice;
  • lista documentatiilor anexate cererii de racordare.

  Dupa ce ati obtinut avizul de principiu de la RADET, documentatia de racordare poate fi întocmita de orice proiectant de instalatii termice si verificata conform legii.
  Documentatia de racordare va contine si proiectul de retele termice (impus prin aviz, daca este cazul).


 • Documentatie tehnica aferenta cererii de racordare, care trebuie sa cuprinda, dupa caz, urmatoarele:
  • proiectul instalatiei interioare de incalzire;
  • proiectul modulului termic (impus prin aviz).

   Proiectele vor contine urmatoarele date specifice instalatiilor utilizatorilor:
   - punctul de delimitare al instalatiilor;
   - tipul agentului termic;
   - calculul necesarului de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum si puterea termica in regimurile caracteristice;
   - energia termica necesara pe luna si an pe tipuri de agenti si pe moduri de utilizare;
   - modul si tipul de utilizare a energiei termice;
   - indicii chimici de calitate a agentului termic;
   - cerintele privind siguranta în alimentare.

Important
 

Termenul de emitere al avizului la documentatia depusa este de 30 de zile lucratoare din momentul in care documentatia tehnica aferenta cererii de racordare depusa este completa.

Documentatia tehnica este avizata in CTE RADET si se va achita taxa de avizare proiect de 188,31 RON. Plata tarifului de avizare se va face in momentul depunerii documentatiei.

RADET va urmari executia lucrarilor de racordare pe baza de contract de dirigentie de santier, cu suportarea costurilor de catre solicitant.

RADET nu este obligat sa emita aviz tehnic de racordare in urmatoarele situatii:
- Cererea consumatorului adaugata la nivelul existent al consumului depaseste capacitatea maxima a surselor de producere a energiei termice sau capacitatea maxima de transport a retelei;
- Prin satisfacerea cererii s-ar incalca legile si reglementarile in vigoare;
- Solicitantul nu accepta respectarea prevederilor aplicabile din legile si reglementarile in vigoare.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Dupa obtinerea avizului final de racordare se poate trece la executia lucrarilor avizate în proiectul de racordare.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Departament Proiectare, Tehnic şi Avize - Colectiv Avize:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 0372.757.822; 0372.757.823
Program: luni - vineri, între orele 8.30 - 12.30

Documente necesare
 • Acord de debranşare al Asociaţiei de proprietari şi al vecinilor cu avizul de principiu al Asociaţiei de Proprietari
 • Proiect de debranşare pentru întocmirea Avizului tehnic de debranşare

Debranşarea nu se execută în timpul sezonului de încălzire.

Documentaţiile de debranşare totală se înregistrează în intervalul de timp cuprins între 15 aprilie şi 31 august al fiecarui an calendaristic.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Departament Proiectare, Tehnic şi Avize - Colectiv Avize:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 0372.757.822; 0372.757.823
Program: luni - vineri, între orele 8.30 - 12.30

Important
 

Cu avizul tehnic de debransare, aprobat de adunarea generala a Asociatiei de Proprietari, solicitantul trebuie sa se prezinte la Sectia de Termoficare de care apartine, pentru a i se intocmi devizul de plata aferent lucrarilor de debransare, ce este functie de apartamentul ce solicita debransarea si cantitatea de apa din instalatie ce se pierde prin golire.

Solicitantul face dovada achitarii devizului la Sectia de Termoficare de care apartine. Angajatii RADET vor anunta data cand se va realiza in fapt debransarea.

Debransarea se va efectua de catre personalul Sectiei de Termoficare, care va intocmi un "proces-verbal de debranşare" în 4 exemplare.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.

Dupa debransarea efectiva realizata de catre personalul Sectiei de termoficare de care apartine solicitantul, reprezentantul Asociatiei de Proprietari trebuie sa se prezinte la Serviciul Vânzare Facturare Recuperare Creanţe pentru a întocmi un act aditional la contractul existent care sa contina noile SET (Suprafete Echivalente Termic).

Documente necesare
 

Cerere de separare cu viza si stampila Asociatiei de Proprietari ce doreste separarea

 

Nota:
Documentatia de separare scari poate fi întocmita de orice proiectant de instalatii termice si verificata conform legii.

Date contact
 

Informatii despre stadiul dosarului depus puteti obtine de la Departament Proiectare, Tehnic şi Avize - Colectiv Avize:
Adresa: Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, sector 4, Bucuresti
Telefon: 0372.757.822; 0372.757.823
Program: luni - vineri, între orele 8.30 - 12.30

Important
 

Realizarea separarii acolo unde se impun modificari in instalatie, se face pe baza de proiect intocmit de personal de specialitate, avizat de RADET si executat de firme agreate de RADET. Costurile se suporta de catre solicitantul separarii.

Pentru documentatia tehnica intocmita pentru modificarile instalatiei se achita o taxa de avizare proiect in valoare de 188,31 RON. Plata tarifului de avizare se va face in momentul depunerii documentatiei.

Termenul de valabilitate al avizelor este de 12 luni de la data emiterii.