Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București · Telefon: 0372.148.000 · Telverde 0800.820.002 · Fax: 021.312.30.18 · E-mail: relatii@radet.ro

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București

Facturare pct_titlu_pg Tarif

Prețul local este aprobat de autoritatea administrației publice locale - include toate costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării infrastructurii tehnico - edilitare, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului și a cotei de profit (max.5%).

Prețul local pentru populație la care se facturează energia termică livrată spațiilor cu destinație de locuință este aprobat de asemenea de autoritățile administrației publice locale.

Diferența dintre prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație este suportată din bugetul autorității administrației publice locale.

Tariful de facturare a energiei termice
Tip consumatori Tarif
fara TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA
[lei/GCal]
Incepand
cu
data
Conform
Consumatori casnici 137,00 169,88 01.08.2011 Hotarârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 141/27.07.2011
Agenti economici alimentati prin Puncte Termice urbane si Centrale Termice 329,30 408,33 10.01.2014 Hotarârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 309/18.12.2013
Agenti economici alimentati din reteaua de agent termic primar (reteaua de transport) 296,49 367,64 10.01.2014 Hotarârii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 309/18.12.2013