Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București · Telefon: 0372.148.000 · Telverde 0800.820.002 · Fax: 021.312.30.18 · E-mail: relatii@radet.ro

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București

Facturare pct_titlu_pg Tarif

Prețul local este aprobat de autoritatea administrației publice locale - include toate costurile justificate ale activităților de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării și modernizării infrastructurii tehnico - edilitare, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protecția mediului și a cotei de profit (max.5%).

Prețul local pentru populație la care se facturează energia termică livrată spațiilor cu destinație de locuință este aprobat de asemenea de autoritățile administrației publice locale.

Diferența dintre prețul local al energiei termice și prețul local pentru populație este suportată din bugetul autorității administrației publice locale.

Tariful de facturare a energiei termice
începând cu data de 01.01.2016
după aplicarea prevederilor noului Cod Fiscal,
prin care valoarea TVA scade de la 24% la 20%
Tip consumatori Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA
[lei/GCal]
Consumatori casnici 137,00 164,40
Agenți economici alimentați din Puncte Termice Urbane și Centrale Termice 252,17 302,60
Agenți economici alimentați din Puncte Termice Proprii 212,95 255,54

Tariful de facturare a energiei termice
până la data de 31.12.2015
Tip consumatori Tarif
fără TVA
[lei/GCal]
Tarif
cu TVA
[lei/GCal]
Începând
cu
data
Conform
Consumatori casnici 137,00 169,88 01.08.2011 HCGMB nr. 141/27.07.2011
Agenți economici alimentați din Puncte Termice Urbane și Centrale Termice 252,17 312,69 10.01.2015 HCGMB nr. 142/27.07.2011
(HCGMB nr. 309/18.12.2013 a fost aprobata numai pe o perioada de un an)
Agenți economici alimentați din Puncte Termice Proprii 212,95 264,06 10.01.2015 HCGMB nr. 142/27.07.2011
(HCGMB nr. 309/18.12.2013 a fost aprobata numai pe o perioada de un an)